Radipine structure

การนำไปใช้งาน

เหมาะแก่การนำไปใช้งานกลางแจ้งโดนแดดโดนฝนอยู่เป็นประจำ เช่น ซุ้มไม้ระแนง เรือนกล้วยไม้
ศาลานั่งเล่น งานประตู รั้วไม้ทั่วไป หรืองานที่ต้องสัมผัสแดดฝนอยู่เป็นประจำ แต่ไม่สัมผัสหรือ
ปักแช่อยู่กับความชื้นตลอดเวลา

Products List

< กลับไปหน้าสินค้าแรก

ไม้สั่งผลิต ระยะเวลาอย่างน้อย 3-4 วัน
หมายเหตุ
1. สินค้าจำหน่ายตามความยาวในสต๊อค ณ วันที่สั่งซื้อ
2. ราคาดังกล่าวยยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
และยังไม่รวมค่าขนส่ง