All in one services by Real Plus One.Design & Installation + Distributor +
Cleaning + Free Advise.

Services Overview

ออกแบบและติดตั้ง
• งานไม้นอกอาคาร พื้นที่ตั้งแต่ 25 ตร.ม. ขึ้นไปโดย
ทีมวิศวกร พร้อมทีมช่างที่มีความชำนาญและมี
ประสบการณ์เฉพาะด้านของ เรียว พลัส วันฯ
• ตรวจสอบสภาพพื้นที่ และประเมินราคาก่อนการติดตั้ง (พื้นที่ตั้งแต่ 30 ตร.ม. ขึ้นไป)
• ประเมินราคาจากแบบ (กรณีมีแบบอยู่แล้ว หรือระบุ
จากผู้ออกแบบ)
• พร้อมบริการหลังการขาย หากเกิดปัญหาจากการติดตั้ง

จำหน่ายไม้สนนิวซีแลนด์ "Radipine"
เรดิไพน์ ไม้จริง ปลวกไม่กิน ไม่ผุ ผ่านกรรมวิธีการ
ถนอมเนื้อไม้และแปรรูป โดยนำเข้าจากต่างประเทศ
มีการรับประกันเรื่องผุพัง และปลวกกัดกินนานถึง 25 ปี
พร้อมอุปกรณ์ติดยึดเป็นกัลวาไนซ์ (Galvanized)
ไม่เป็นสนิม

บริการทำความสะอาดและฟื้นฟูสภาพพื้นไม้ บริการทำความสะอาด พื้นไม้รอบสระว่ายน้ำ
พื้นไม้ทางเดิน หรือพื้นไม้ในสวน ที่ขาดการดูแลและขาด
การทำความสะอาดมานานให้สะอาดสวยสดใสขึ้นอีกครั้ง
ใกล้เคียงกับสภาพเมื่อติดตั้งใหม่ ด้วยน้ำยาล้างพื้นไม้
โดยเฉพาะ สกัดจากพืช Non Toxic ไม่เป็นอันตราย
ต่อมนุษย์ สามารถชำระคราบสกปรกฝังแน่น เช่น คราบตะไคร่, คราบรา รวมทั้งการเปลี่ยนสีของไม้
(ยกเว้นคราบบางชนิด) พร้อมทาน้ำมันถนอมเนื้อไม้
เพื่อ Re-Fresh พื้นไม้ของท่านให้กลับมาสวยสดใสอีกครั้ง
โดยไม่ต้องเปลี่ยนไม้หรือทำสีไม้ใหม่

ให้คำปรึกษาและแนะนำการติดตั้ง

• ในกรณีมีช่างแล้วต้องการซื้อไม้และอุปกรณ์ไปติดตั้งเอง
• แนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น การดูแลรักษา ฯลฯ
• พร้อมบริการหลังการขาย หากเกิดปัญหาจากการติดตั้ง