We skill workers with
the engineering,
who skillful with designer
and installation team.

About Real Plus One

เรียว พลัส วัน เด็คคอร์เรชั่น เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มบุคลากร ทีมงานช่างและวิศวกร ได้ศึกษา
เรียนรู้ธรรมชาติของ "ไม้ภายนอกอาคาร" มาจากบริษัทที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของ
ประเทศนิวซีแลนด์ ("คาร์เทอร์ โฮลท์ ฮาร์วีย์ ประเทศไทย" หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ "ไม้ไพเน็กซ์") ดำเนินกิจการปลูกป่าเพื่อการพาณิชย์มากกว่า 100 ปี เปิดสาขาในประเทศไทยเมื่อประมาณ 18 ปี
ที่ผ่านมา และเป็นผู้นำด้านงานไม้สน Radiata Pine โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้สนอบแห้ง
อัดน้ำยาป้องกันปลวกกันการผุกร่อน ซึ่งมีการรับประกันคุณภาพนาน 25 ปี

  เรียว พลัส วัน เด็คคอร์เรชั่น เอง ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน
  Specialist และทีมออกแบบติดตั้งงานไม้สนนิวซีแลนด์ของบริษัทดังกล่าว
  ในประเทศไทยอีกด้วย
  จนกระทั่งบริษัทดังกล่าวได้ปิดจำหน่ายในภาคพื้น
  เอเชีย ด้วยเหตุนี้เอง เรียว พลัส วัน เด็คคอร์เรชั่น จึงมีความชำนาญใน
  งานไม้ภายนอกอาคารมาเป็นระยะเวลายาวนาน

  ต่อมา เรียว พลัส วัน จึงเป็นผู้นำเข้าไม้สนนิวซีแลนด์ Radiata ในนาม
  "เรดิไพน์" (แบรนด์ไทย)
  ซึ่งผ่านกรรมวิธีการ Treated น้ำยากันปลวก
  แมลงกัดกินไม้ พร้อมป้องกันการผุพัง และผ่านกรรมวิธีอบแห้งเพื่อลดการ
  บิดงอ ห่อตัว ใช้ภายนอกอาคารกลางแจ้ง ตากแดด ตากฝน พร้อมทั้งมี
  บริการออกแบบ และติดตั้งงานไม้ภายนอกอาคาร ซึ่งเป็นที่ยอมรับและ
  นิยมใช้ในงานโรงแรม,รีสอร์ทขนาดใหญ

What We Deliver

เรียว พลัส วันฯ จึงมีความชำนาญในการออกแบบงานไม้ภายนอกอาคารโดยทีมวิศวกรของ
เรียว พลัส วันฯ เอง ซึ่งรู้จักธรรมชาติของไม้สนนิวซีแลนด์เป็นอย่างดี โดยคำนึงถึงความแข็งแรง
ทนทาน การใช้งานในระยะยาว โดยเลือกใช้อุปกรณ์ติดยึดเป็นกัลวาไนซ์ (Galvanized)
ไม่เป็นสนิมเมื่อใช้ภายนอกอาคาร และทีมช่างของเีรียว พลัส วันฯ ซึ่งมีประสบการณ์และมี
ความชำนาญ เฉพาะด้านมามากกว่า 18 ปี เช่น งานพื้นรอบสระว่ายน้ำ, ซุ้มระแนงไม้, แผงบังตา,
ประตูไม้, รั้วไม้, และซุ้มไม้โรงรถ ฯลฯ

เรียว พลัส วันฯ ยินดีพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำโดยคำนึงถึงผลกระทบ
จากการใช้งานในระยะยาว แข็งแรงคงทนทาน เพื่อมีอายุการใช้งานที่
ยาวนานขึ้น และมีการรับประกันคุณภาพของสินค้า โดยเลือกใช้อุปกรณ์
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยใช้อุปกรณ์ติดยึดเป็นกัลวาไนซ์ (Galvanized) ไม่เป็นสนิมเมื่อใช้ภายนอกอาคาร

นอกจากนี้ เรียว พลัส วัน เด็คคอร์เรชั่น ยังจำหน่ายไม้สนนิวซีแลนด์
กันปลวกคุณภาพสูง ที่ผ่านกรรมวิธีอบแห้ง เพื่อป้องกันการบิดงอ ห่อตัว และผ่านกรรมวิธี Treated น้ำยา เพื่อป้องกันปลวกและแมลงกัดกินไม้ พร้อมป้องกันการผุพัง เพื่อใช้ภายนอกอาคารโดยเฉพาะ นำเข้าจาก
ต่างประเทศในนาม “เรดิไพน์” พร้อมออกใบรับประกันคุณภาพเรื่อง
การผุพังและปลวกไม่กินนานถึง 25 ปี และพร้อมบริการหลังการขาย แนะนำวิธีการบำรุงรักษา
เพื่อให้งานไม้ภายนอกอาคารทนแดด, ทนฝน ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น

About Radipine

ไม้จริง ปลวกไม่กิน ไม่ผุ
ไม้สนพันธุ์เรดิเอต้า
(Radiata Pine) จากป่า
ปลูกในประเทศนิวซีแลนด์ เป็นไม้จริงซึ่งได้นำมาผ่าน กระบวนการอบแห้ง และอัดน้ำยารักษาเนื้อไม้ตาม
หลักวิศวกรรม และมาตรฐาน ISO 9002 ไม้ผ่าน
กระบวนการถนอมเนื้อไม้โดยกรรมวิธี CCA Treatment (Copper,Chromium, Arsenic) ทำให้ไม้
มีความทนทานสำหรับการใช้งานภายนอก ซึ่งการผ่าน
กระบวนการมีหลายระดับความเข้มข้นตามวัตถุประสงค์
การใช้งาน  

รับประกัน 25 ปี

Treatment Technicial

 • การรักษาเนื้อไม้ (Treatment)

• KD ไม้ผ่านกระบวนการอบแห้งมาจากประเทศ
นิวซีแลนด์
• Green ไม้ที่ไม่ได้อบแห้ง ออกสีเขียวเป็นการอัด
น้ำยา CCA เพียงอย่างเดียว
• CCA Treated
ไม้ได้ผ่านกระบวนการรักษาเนื้อไม้
ทำเสร็จจากโรงงานที่นิวซีแลนด์ CCA จะช่วยป้องกัน
ไม้ผุพัง อันเนื่อง มาจาก ปลวก มอด มด แมลง
กัดกินไม้
• LOSP treated
การรักษาเนื้อไม้แบบใส ไม่มีสี
(Light Organic Solvent Preservative) ป้องกัน
ปลวก มอด แมลง ไม่ทำให้วัสดุผุพัง ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งผนังนอกภายใน และฝ้าเพดาน

 • การรักษาเนื้อไม้ (Treatment)

• H3 สำหรับการใช้งานเหนือพื้นดิน และไม่จุ่มน้ำ
หรือแช่น้ำ ตลอดเวลา
• H4 สำหรับการใช้งานที่สัมผัส หรือปักดินได้
แต่ไม่จุ่มหรือแช่น้ำตลอดเวลา
• H5 สำหรับการใช้งานปักลงไปในดิน หรือใช้บริเวณ
น้ำจืด
• H6 สำหรับการใช้งานปักลงไปในดิน หรือใช้บริเวณ
น้ำเค็ม น้ำกร่อย หรือน้ำทะเล