Radipine Bearer & Joist

การนำไปใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้ภายนอกบริเวณที่มีความชื้นสูง หรือสัมผัสปักดินได้ แต่ไม่แช่น้ำตลอดเวลา
เช่น คาน ตง ที่อยู่ติดชิดพื้นหรือมีความชื้นสูง ตลอดจนพื้นคอนกรีตที่อยู่ภายนอกมีการสัมผัส
ความชื้นบ่อยๆ

Products List

< กลับไปหน้าสินค้าแรก

ไม้สั่งผลิต ระยะเวลาอย่างน้อย 3-4 วัน
หมายเหตุ
1. สินค้าจำหน่ายตามความยาวในสต๊อค ณ วันที่สั่งซื้อ
2. ราคาดังกล่าวยยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
และยังไม่รวมค่าขนส่ง